Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

RÓLAM

1993. november 19-én, Budapesten - fiatal felnőtt nőként - adtam át az életemet Jézus Krisztusnak. Keresztény pályafutásom attól a pillanattól fogva mindmáig töretlen: soha nem fordultam vissza az úton, habár a megtérésem utáni évek jócskán tartogattak kihívásokat és megpróbáltatásokat a számomra.

 

1994. május 21.-én fogadtam örök hűséget életem második legfontosabb személyének, a férjemnek. A házasságunk attól a pillanattól fogva mindmáig  töretlen: mindketten hűségesen és állhatatosan kitartottunk egymás mellett az elmúlt 25 év során, habár a megtérésünk utáni évek jócskán tartogattak kihívásokat és megpróbáltatásokat a családunk számára is.

 

Három gyermeket neveltünk fel ezekben az években; és több szolgálati területen is igyekeztünk hasznos tagjaivá válni a gyülekezetünknek és Krisztus Testének.

 

2018. májusában egy reggel arra ébredtem, hogy Isten Szelleme egy érdekes történetet adott a szívembe és erőteljesen arra inspirál, hogy írjam meg egy keresztény házaspár különös krónikáját. Még aznap nekiláttam az írásnak, és ahogy az elbeszélésben haladtam előre, úgy vált egyre határozottabbá bennem a késztetés a folytatásra. A soron következő gyülekezeti istentiszteleten pedig olyan erővel nehezedett rám az Úr keze, hogy azután két hétig aludni sem igen tudtam, csak imádkoztam és írtam. Eközben Isten Szelleme folyamatosan tanított: több látást is adott a jövőmről, sok mindent megértettem az írással kapcsolatos felelősségemről, és Istennek az életünkre vonatkozó további terveiről.

 

Ezekben a napokban azt vettük észre a férjemmel, hogy a házasságunkban beköszöntött egy megújulási időszak. Mindig nagyon szerettük egymást és erősen ragaszkodtunk a házassági szövetségünkhöz, de az évek során nem tudtuk teljes mértékben megőrizni fiatalkori lelkesedésünket egymás iránt. Bár az utóbbi időkben az életünk jól alakult: a nehézségek és megpróbáltatások többnyire elkerültek minket és szakmai előmenetelünkben mindketten szép eredményekkel büszkélkedhettünk, de a hétköznapok őrlő malomkerekei közt haladva kissé eltávolodtunk egymástól. Amikor azonban a könyv első harminc-negyven oldalát papírra vetettem, egyik napról a másikra sikerült kitörnünk a korábbi fáradt passzivitásból, és a házaséletünk egy fiatal házaspáréhoz kezdett hasonlítani. Ezzel együtt megváltozott a lelki és szellemi közösségünk minősége is: újra elkezdtünk egymással gyakori inspirált beszélgetéseket folytatni, és együtt imádkozni. A hétköznapi feladataim eredményességében pedig ugyancsak észrevettem magamon pozitív változásokat.

 

Rövid időn belül tehát több bizonyság is szólt amellett, hogy Isten egy új szolgálattal áldotta meg a sorsomat és elhívott engem az írásra. Amikor ezt a késztetést elfogadtam és félve magamévá tettem, egyre-másra kezdtek bennem megfoganni különböző megírásra váró történetek. Jelen pillanatban - a 'Szenvedélyes elkötelezettség' és 'Az univerzum túlsó oldalán' után - körülbelül öt-hat sztori is készen áll a fejemben, melyek mindegyike különféle keresztény emberek sorsáról és döntéseiről szól majd. Ezeket - ha Isten is úgy akarja és élek, akkor - igyekszem szép sorjában papírra vetni, hogy szórakoztató tanulságul szolgálhassanak miutánunk mindazoknak, akik hozzánk hasonlóan intenzív vágyat éreznek arra, hogy felkutassák és megízleljék egy Istentől származó és az Ő támogatásában kiteljesedő, feddhetetlen és erős házasság áldott gyümölcseit.

 

Jó olvasást és kellemes kikapcsolódást kívánok minden kedves olvasómnak!

 

Edna Holy Bloom

 

e_12_numone.png