Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Test és pénz: a két legfontosabb érték ezen a világon (7)

2018.09.28

7.jpgAz imádkozás mellett  egy hívő ember életében remélhetőleg adja magát a másik alapvető szellemi tevékenység, a rendszeres Biblia tanulmányozás. A Biblia a Könyvek Könyve, minden könyvek legtökéletesebbike. A könyvek királya, az összes könyv fölött álló legmagasabbrendű, legméltóságosabb, leghatalmasabb Könyv, amit a világon valaha megírtak. Sokan jönnek azzal, hogy ezt is csak emberek írták, ezért nem lehet Isten szava, ami persze nyilvánvaló ostobaság. Hiszen az a gigantikus sorsformáló erő, amely a soraiba bele van építve, láthatóan és kézzelfoghatóan nyilvánul meg azoknak az életében, akik hisznek benne, és képesek úgy olvasni a szavait, mint Isten beszédét. Akik azonban nem hisznek ebben, azok számára persze továbbra is rejtve maradnak a kincsei. A Bibliát tehát egy bezárt kincsesládához tudnám hasonlítani, melynek felnyitásához a hit kulcsára van szükségünk.

 

Napjainkban ismét kezd divatba jönni a Bibliából való idézgetés, amivel szerintem nagyon óvatosan kellene bánnunk. Mert a Biblia nem csupán egy hétköznapi könyv, egy olvasmány a sok közül, amiből kedvünk szerint kiragadhatunk részeket és a fejünk aktuális állása szerint – hozzáfűzve mindenféle légből kapott magyarázatot – akármilyen összefüggésben idézgethetjük. Mint ahogy megtehetjük ezt például a klasszikus szerzők műveivel, mondjuk Mikszáthtal vagy Jókaival. Mivel a Biblia önmagát magyarázza, ezért a teljes Szentírás alapos megismerése nélkül nem szerencsés előhozakodnunk vele.


Sokan szeretnének a Biblia igazságaival visszaélni, pedig az ilyen emberek szájából úgy lógnak ki a sorai, mint kutya foga közül a csirkecsont. Ha valaki nem ismeri a Könyvek Könyvét, akkor a Bibliát ismerő és értő, Szent Szellemmel betöltött emberek előtt nem fogja tudni azt a látszatot kelteni, hogy van róla fogalma. Más könyvekről viszonylag könnyedén – például egy rövid internetes kutatómunkát követően is – el tudjuk hitetni, hogy olvastuk. De a Biblia nem ilyen. Ha valaki csak úgy kiragad belőle egy részt, aminek a nyelvtani jelentését ugyan érti, de a szövetkörnyezetét és a többi igével való összhangját nem tanulmányozta, majd elkezd róla magyarázni mindenféle kútfőből származó dolgokat pusztán intellektusból, a Szent Szellemben járó emberek bizony meghallják a disszonancia fals hangjait, hiszen soha nem kevernének össze egy Bibliában járatos szellemi embert egy kívülálló okoskodóval.

 

13.jpg

 

Nagyon kell tehát vigyáznunk a Könyvek Könyvével, mert amikor a szánkra vesszük a sorait, ezek az élő igazságok rögtön világosságra hozzák, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, mi van bennünk. Ez a Könyv valóban olvas bennünk és felszínre hozza a titkainkat, elég csak megszólalnunk vele kapcsolatban. De hiszen annyi ilyet láttunk már a közéletben is! Nem olyan régen, hazánk egyik elismert gyermekpszichológusa esett bele ebbe a csapdába és járatta le magát nyilvánosan egy kiragadott hamis Biblia kommentárral, ami a Biblia egészétől teljes mértékben idegen belemagyarázásnak bizonyult. Ezért mondom tehát, hogy nagyon intelligens, tanult és művelt emberek is gyorsan lelepleződnek és megszégyenülnek Isten Beszéde által, ha azokat csak úgy – ad hoc – a szájukra veszik. Nem érdemes tehát kiragadott bibliai idézetekkel egymást bombáznunk, és másokon számon kérni a Bibliával kapcsolatos zavaros elképzeléseinket. Jézus Krisztus igazi tanítványai nagyon is jól ismerik a Bibliát, hiszen ebből élnek, ez a táplálékuk, ezért nem lehet őket sarokba szorítani vele, főleg nem kívülállóként.

 

6.jpg


Óva intek tehát mindenkit, aki azt merészeli hinni, hogy csupán a bibliai szemelvények elolvasásával szakértővé válhat Isten Igéjére vonatkozóan. Ez a téveszme ugyanis semmi másra nem alkalmas, mint önmagunk lejáratására. Aki a Bibliát tényleg meg akarja ismerni, annak először is ki kell iktatnia a domináns intellektusát, majd a szívét kell kinyitnia, ugyanis ezt a Könyvet szívvel kell olvasni. Aztán azt is érdemes megértenünk, hogy a Bibliához Jézus Krisztus egy Tanítómestert biztosított, mert a Biblia aggyal való kikutatása még egy atomfizikus és agysebész együttes intellektuális képességét is meghaladja. Nincs tehát még egy ilyen könyv az univerzumban! Ha valaki csak fejjel, a Szent Szellem tanítómesteri közreműködése nélkül akarja megérteni és alkalmazni, az semmire sem jut vele. Unalmasnak, érthetetlennek, régiesnek, betarthatatlan szabálygyűjteménynek fogja találni. Esetleg a történetei ideig-óráig elszórakoztatják, aztán ha gigászi akarattal végig is szenvedi magát az egészen, akkor sem sokat ért meg belőle. És ha ennek ellenére mégis veszi magának a bátorságot, hogy az emberek elé álljon kinyilvánítani róla a véleményét és elképzeléseit, akkor bizony égni fog, akár a bozóttűz. Senkinek nem érdemes tehát ezzel próbálkoznia!

 

8.jpg

 

Érdemesebb inkább a szívünkkel keresni Istent és nem fejjel próbálni megérteni az Ő gondolatait. Ehhez viszont először át kell adnunk az életünket Jézus Krisztusnak. Ez a vízválasztó ebben a kérdésben, mert ekkor kapják meg az addig bűnben és hitetlenségben élő emberek azt a nélkülözhetetlen eszközt, amivel képessé válhatnak Istent követésére és a Biblia megértésére, tehát egy új szívet. Ezért nem tudják kapásból megfejteni a hitetlen emberek a keresztényeket és a kereszténységben rejlő erőt, mert ésszel próbálják feldolgozni és kiokoskodni, pedig az lehetetlen. A megfejtéshez erre a nagyon drága, igen becses, finom műszerre  – az újjászületett szívünkre – van szükségünk, amit csak Jézus Krisztustól tudunk beszerezni. Amikor elfogadjuk Őt megváltónknak, szabadítónknak, gyógyítónknak és mesterünknek, akkor Jézus ingyen odaadja nekünk ezt a Biblia megértéséhez és befogadásához szükséges műszert. Ezt követően pedig – csakis ezzel – már képesek vagyunk feldolgozni a Biblia sorait. Az újjászületett szív pedig vonzza magához a Szent Szellemet, Aki hamarosan beköltözik a hívő emberbe – szó szerint beköltözik a testébe, azon belül is a szellemébe. Nélküle ugyanis a keresztény élet egy lehetetlen küldetés volna (egy Mission: impossible). Amikortól azonban a Szent Szellem megjelenik az életünkben, az a titkos világ, ami a Könyvek Könyvében addig rejtve volt előlünk, hirtelen feltárulkozik. Aki ezt átélte, pontosan tudja, miről beszélek, mert ez az élmény számunkra – hívő emberek számára – mindennél valóságosabb, minden korábbi fejszabályunk felett áll. Nem mi lovaljuk bele magunkat, és az sem igaz, hogy totál becsavarodtunk volna. Abszolút normálisan működünk és teljesen eszünknél vagyunk továbbra is. De a természetfeletti az természetfeletti, tehát szellemi természetű és nem anyagi, vagyis nem lehet empirikusan vizsgálat alá helyezni és egzakt módon bebizonyítani.

 

3.jpg

 

Az újjászületett szív azután mindenekelőtt éhes és szomjas, akár egy csecsemő. Olyan függőségben él Isten jelenlététől, hogy szenvedést jelent számára Isten hiánya, akár egy csecsemőnek az anyja hiánya. Ahogy az Elgos zenekar is énekli a Kiálts a szélben című remek dalában: „Ilyen szomjas egész életemben, soha nem voltam még!”. Igen. Pontosan ezt éli át az ember, hogy nem tud Isten annyit adni saját magából, hogy ne akarnánk Belőle még többet, és még többet, és még többet! És ez az, amit egy hitetlen embernek hiába is magyarázunk. Ezek a dolgok, ezek az igazságok túl vannak az emberi értelmen, túl a humanoid elmén. Fejjel nem lehet őket megérteni, mert sokkal többek annál, mint amit a legzseniálisabb emberi agytekervény felfogni képes.

 

Az éhséget és szomjúságot azután el kell oltani, be kell tölteni. Hogyan? Hát oda kell menni Jézushoz és élő vizet kell tőle kérni. Az élő víz a Szent Szellem, a táplálékunk pedig Jézus teste, vagyis a Biblia igazságai. Ezek nélkül az újjászületett szív elsorvad, és abban mi tönkremegyünk. Ez menthetetlenül bekövetkezik, ha nem tápláljuk a szellemünket és nem iszunk az élet vizéből.

 

Ezért kell tehát Bibliát olvasnunk a megtérésünk és újjászületésünk után, és ezért is kell istentiszteletre járnunk. A Biblia olvasása az írott Igével való közösséget jelenti, míg az istentiszteletre járás a prédikált Igével való közösség. Ezekben is gyakorolnunk kell tehát magunkat napi/heti rendszerességgel, ha nem akarunk egy megrekedt, dekadens, visszacsúszott hívő életet élni.

 

Testvéreim, ébredjünk tehát: bibliatanulmányozásra fel!

 

john-macarthur.jpg