Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Test és pénz: a két legfontosabb érték ezen a világon (5)

2018.09.15

nice-old-age6_jav.jpgA testedzés és igényes külső tehát a hívő emberek életében is igen fontos. Fontos a kívülvalók felé, hogy jó bizonyságok legyünk a hitetlen emberek szemében, és ezáltal megnyerhessünk Isten számára olyanokat is, akiknek a külsőségek az értékrendjük alapvető részét képezik. Fontos a saját szempontunkból is, hiszen határozottan alkalmas a testi természetünk megzabolázására, illetve fiatalságunk és vitalitásunk megőrzésére. És – amit még nem említettünk – igen fontos a házastársunk szempontjából is, aki csak és kizárólag tőlünk kaphatja meg azokat az áldásokat, amiket Isten egy másik ember testén keresztül akar megadni számunkra. Nagyon sokan elfelejtkeznek ez utóbbi terület alapvető fontosságáról, holott kifejezetten pusztító hatású a házasságainkra nézve a paráznaságot gyakran felváltó prüdéria. Meggyőződésem szerint a prüdéria démonain keresztül a sátán keresztények tömegeit fosztja meg a házasélet szexuális gyönyöreinek áldásaitól.

 

Prűd’ szó jelentése: túlságosan szemérmes személy, aki kényeskedésből vagy tettetésből nagyon szégyenlős, nemi vonatkozásában gátlásos. A nemi erkölcsre túlzottan vigyáz, kicsinyes szempontok szerint bírálja, tiltja a nemi élettel kapcsolatos viselkedést, megnyilvánulást. Túlságosan szemérmes személyre jellemző gondolkodásmód/ megnyilatkozás/ viselkedés; a nemi erkölcsre túlzottan vigyázó emberrel kapcsolatos dolog.

 

Szeretem azt a bibliai verset, mely nyilvánvalóan hirdeti: „A tisztáknak minden tiszta – de a tisztátalanoknak és hitetleneknek semmi sem tiszta, hanem tisztátalanná lett a szívük értelme és a lelkiismeretük” (Titus 1:15, SZPA fordítás). Ki kell tehát mondanom: teljes mértékben igaz ez az vers az Egyházon belül is! A szentségre törekvés útján a keresztények hajlamosak átesni a ló túlsó oldalára, ami azonban még mindig nem az Isten útján való vágtatást jelenti. A paráznaság és tisztátalanság az egyik oldal, a prüdéria - és a vele gyakran összefonódó törvénykezés - pedig a másik. A tisztaság pedig az egyedüli előremutató haladási lehetőségünk. El kell tehát jutnunk oda, hogy tiszta szívű/ lelkű/ testű emberekként szemléljük magunk körül a világot, így a házasélet és szexualitás kérdését is. Ha azt nem szabad megengednünk, hogy a lelkünket megfertőzzék a buja sóvárgások, akkor azt sem szabad hagynunk, hogy az aszketizmus sötétsége vegye át az uralmat a vágyaink fölött.

 

Aszketizmus szó jelentése: olyan emberi életvitel, melynek lényege a földi élettől való elfordulás, a teljes lemondás mindenféle élvezetről, tehát az önsanyargatás. Egyes vallásos felfogások által hirdetett túlzottan erkölcsös életforma. Példaképül – a valláserkölcs alapján – a testi vágyaktól böjttel-, nemi önmegtartóztatással-, önsanyargatással szabadulni akaró embert állították, aki ily módon készül a túlvilági életre. Az aszketizmus a haladó, az emberi életben helyét kereső, alkotni vágyó életszemlélettel összeegyeztethetetlen.

 

A definíció utolsó mondata nagyon lényeges, mert véleményem szerint az aszketizmus – pont ezek miatt – Isten Igéjével is teljes mértékben összeegyeztethetetlen. Mert igenis lehet magunkat tisztán tartva, bűnök nélkül is élvezetes keresztény életet élni! Ez is a sátán egyik óriási hazugsága – mellyel sok istenkereső embert távol tart a megtéréstől – hogy elhiteti velünk: a keresztény élet csupa lemondás, és a legjobb dolgoktól fosztják meg magukat a hívő emberek. Holott ennek pont az ellenkezője igaz! Keresztényként az ember felfedezi Istennek a szentségben és tisztaságban megnyilvánuló hatalmas természetfeletti erejét, mely az alantas vágyak csapdájából és függőségéből kiszakítva, felemel bennünket egy bűntudat nélküli élvezetes életbe, amiben a megzabolázhatatlan sóvárgásokat felváltja a felszabadult vágyakozás, amely felett már képesek vagyunk uralkodni. Ha pedig adódik lehetőségünk a vágyaink betöltésére – immár a Biblia tanításai által felállított biztonságos keretek között – akkor anélkül élvezhetjük a testi örömök gyönyöreit, hogy átkos következményektől kellene tartanunk. Hiszen a bűn törvényszerűen magában hordozza a büntetést is (senki ne tévelyegjen, hiperkegyelem nem létezik!), tehát aki bűnöket követ el, azt előbb-utóbb utolérik a bűnei következményei is. Ha azonban tisztán élünk, akkor nem fogunk bűntudatot vagy félelmet érezni, amikor kiélvezzük az Istentől kapott ajándékainkat. Amikor a teremtett világban fellelhető tengernyi szépségből és örömforrásból merítve, végre igazán boldogan és szabadon létezünk és lélegzünk.

 

Véleményem szerint tehát, egy tiszta embernek nem szükséges elfordulnia Michelangelo Dávid szobra láttán, ami az emberi test szépségét hirdeti. Hiszen az emberi test szép: Isten teremtette annak, így ez nem lehet vita tárgya. Miért, csak egy ló teste lehet szép? És sorolhatnám napestig a különféle állatokat, melyeknek a testét gyönyörűnek látjuk.

 

l1.jpg

A világ legszebb lovának tartott aranyszínű Akhal-Teke fajta

 

És mivel Isten teremtette a testünket, Ő teremtett bennünket férfinak és nőnek, ezért a házastársunk iránt felébredő érzéki vágyaink is jogosak, a bennünk felébredő szexualitás tehát jó és szent: nincs benne semmi bűnös, semmi mocskos, semmi tisztátalan! Ahogy meg is van írva: „A házasságkötés minden szempontból méltó a tiszteletre, a házasélet pedig tiszta; de a paráznák és házasságtörők fölött Isten ítélkezni fog.” (Zsidó 13:4, SZPA fordítás).

 

A házasélet, a szexualitás tehát Istentől származó áldott dolog, és nekünk úgy is kell bánnunk vele! Ha irtózunk tőle, nem kívánjuk, megvetjük, utáljuk, akkor démonok uralkodnak rajtunk és szabadulásra van szükségünk. Ha a szexuális vágyaink tárgya nem a házastársunk, hanem más emberek, akkor démonok uralkodnak rajtunk és szabadulásra van szükségünk. Az Isten által kimunkált tisztaság állapotában azonban a házasságon belüli szexuális életet úgy tudjuk élvezni, akár kisgyermekek a habos süteményt. Ha egészségesen működünk, akkor bizony része a mindennapjainknak (igen, a mindennapjainknak!), és nem kínos és kényszerű kötelesség. Persze – ha még nem megy másként – a kénytelen engedékenység is jobb a kategorikus elutasításnál, hiszen az ilyen irányú igényeinek betöltését a házastársunk senki mástól nem kaphatja meg, minket leszámítva abszolút zéró a lehetőségeinek száma, mert a házasságtörés, pornófilm-nézés és önkielégítés talán mondanom sem kell, hogy durva bűnök a Biblia szerint.

 

A világi emberek – akik nem ismerik Istent, ezért a test és pénz a legfontosabb értékek számukra ezen a világon – gyakran több időt és energiát áldoznak a testük formában tartására, a külsejük vonzóvá tételére, mint mi keresztények. Ez pedig a házastársunk számára – főleg ha el is hanyagoljuk, ezért szexuálisan frusztrált és kielégítetlen – potenciális kísértést és bukásforrást jelent. Ezért kell tehát a testünk karbantartására is kiemelten gondot fordítanunk, mert ha a házastársunk preferenciája például a szép izmos test (ez hozza őt izgalomba, ez kelti fel a szexuális vágyait), akkor érdemes ezt megadnunk számára, hiszen senki más nem teheti meg helyettünk. Vagy ha a házastársunk inkább a finom puha, párnás idomokat kedveli, akkor jót tesz a házasságunknak, ha nem a szálkásító sportok a kedvenc hobbijaink, vagy legalább néha egy adaggal többet eszünk a kedvesünk kedvéért, hogy megkaphassa tőlünk amire vágyik. A kor és a gyermekvállalás természetesen mindannyiunkon nyomot hagy, tehát ne támasszunk egymással szemben lehetetlen elvárásokat. De amin képesek vagyunk változtatni, azt miért ne tennénk meg örömmel a szerelmünk kedvéért? Azt pedig talán mondanom sem kell, hogy legyünk mindig ápoltak és csinosak, legalább mikor kitesszük a lábunkat a házból, hiszen mindenhol egy csomó emberrel találkozunk, és nem árt, ha a házastársunknak soha nem kell szégyenkeznie miattunk. Amennyire tehát rajtunk áll, törekedjünk arra, hogy bármikor is pillantson ránk szívünk szerelme, minket mindig üdének és kívánatosnak lásson. 

 

És egyáltalán, a házasságban és házaséletben ez legyen számunkra a legfontosabb szempont: egymás kedvének keresése. Mert a férj és feleség ’ketten lesznek egy testté’ viszonyában igen nagy erő van, nagy szellemi tőke, aminek a természetét bár még nem teljesen értem, de az áldásait tapasztalom.

 

„Férjek, fejezzétek ki szereteteteket feleségetek iránt, ahogy a Messiás is kifejezte szeretetét az egyház iránt, és önmagát adta áldozatul érte, hogy megszentelje, megtisztítva a víz fürdőjével az igehirdetésben; hogy maga mellé állítsa az egyházat dicsőségben bármilyen szépséghiba, ránc vagy ezekhez hasonló nélkül, hogy szent és hibátlan legyen. A férjek kötelesek úgy szeretni a saját feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, saját magát szereti. Hiszen a saját testét soha senki sem gyűlöli, hanem táplálja és ápolja, ahogy az Úr is az egyházat: mert az Ő testének vagyunk a tagjai, amely az Ő testéből és az Ő csontjaiból való. „Ezért elhagyja majd az ember apját és anyját, ragaszkodik a feleségéhez, és ketten egy testté lesznek.” Nagy titok ez – én azonban a Messiásra és az egyházra vonatkozóan mondom ezt. Mindenesetre ti is egytől-egyig mindannyian úgy szeressétek a feleségeteket, mint önmagatokat – az asszony pedig félje a férjét.” (Efézus 5:25-33, SZPA fordítás)

 

Egy nagy keresztény prédikátor azt tartja a szexről, hogy a keresztény házasságban gyakran felér egy erőteljes szellemi harccal. Nem teljesen látom még át, hogy ez miként lehetséges, de kutatom a választ Isten Igéjéből. Egyelőre csak annyit tudok, hogy a mi életünkben is működik. Ha a házasság megterhelődik valamilyen külső befolyás által, ennek eredményeképpen a házasfelek azt veszik észre, hogy egy ideje nem képesek egymással szót érteni, esetleg állandóvá válnak köztük a megmagyarázhatatlan, ok nélküli feszültségek, akkor egy egymással eltöltött élvezetes szexuális együttlét ki tudja őket ebből a militáns állapotból billenteni.

 

Ezen a területen a következők legyenek tehát a legfontosabb szempontjaink a házasságunkban:

1.) a házaséletet Isten örömszerzésre és áldásforrásként adta a házasságban élő hívő emberek számára,

2.) a házastársunk ez irányú szükségeinek betöltését senki mástól nem kaphatja meg, csakis tőlünk.

 

Sok házasság nincs azonban abban a kegyelmi állapotban, mikor a felek a szeplőtlen házaságy örömeit felhőtlenül és örömmel élvezhetik. Ez azonban senkit ne keserítsen el, hiszen lassacskán olyan mértékű tisztátalanság vesz minket körül a világban, mint Lótot Szodomában. Ebben a közegben eljutni a teljes harmóniára csakis hit által lehetséges, és gyakran évek munkájába kerül. De keresni kell a fejlődés, szabadulás útját Krisztusban ezen a területen is, és nem szabad megalkudni a középszerrel, vagy a középszernél is siralmasabb teljes elhidegüléssel. Gyakran nagy szeretetre és türelemre van szükség a vágyakozó házastárs részéről, hogy a vonakodó, kínlódó felet az együttlét számára megnyerje. Mert parancsszóra, törvénykezéssel, leuralással ez semmiképpen sem működik, csak tovább rombol!

 

Isten ezen a területen is áldásba akar tehát bennünket vezetni, ezért soha ne adjuk fel a küzdelmet a házasságunkat fosztogató sötét erőkkel szemben. Nem létezik ugyanis szilárd és minőségi-, harcokban és viharokban is erősen kitartó keresztény házasság, harmonikus házasélet nélkül.

 

folytatás következik