Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Keresztény életmód

Cikkek

Test és pénz: a két legfontosabb érték ezen a világon (1)

2018.08.02

| Menüpont: Keresztény életmód

nice-old-age.jpgTest- és pénzcentrikus kultúrában élünk. Az észbeli képességek, a jellembeli kiválóság, a hagyományos értékek szeretete és tisztelete a legtöbb ember számára felesleges és lenézett dolgok, amikre kár az értékes időt fecsérelni. Ezért azokat az embereket, akik az életükben ezekre helyezik a hangsúlyt, a társadalom többsége lesajnálja és megveti. Mi – keresztények – tehát ebben a világban már ezen az alapon is eleve szánakozásra vagyunk ítélve. Persze ettől mi még nyugodtan alszunk éjjelente, ahogy a frappáns angol mondás is tartja: „Láttál már oroszlánt, aki rosszul alszik a birkák véleménye miatt?”. Ugyanakkor azt is be kell látnunk, hogy a mi szolgálatunk és elhívásunk azok felé a tömegek felé is szól, akik számára a szép test és sok pénz az egyedül követendő értékek ezen a világon...

 

Test és pénz: a két legfontosabb érték ezen a világon (2)

2018.08.08

| Menüpont: Keresztény életmód

nice-old-age3.jpg

Szeretem ezt a bibliai verset, és teljes mértékben azonosulok vele: „Mert, míg a test edzése kevés haszonnal jár, az istenfélelem mindenben hasznos, hiszen egyaránt tartalmazza a mostani és az eljövendő élet ígéretét is.” (I.Timóteus 4:8; új fordítás). Mélységesen elhibázottnak tartom azonban azt a hozzáállást, mellyel némelyek ennek a bibliai igazságnak a hangoztatása által igyekeznek felmentést találni saját lusta életmódjukra. Hiszen Pál apostol későbbi szavaiból  világosan kiderül, hogy ami a keresztény életmódot illeti, nagy hangsúlyt kell helyeznünk a fegyelmezettségre: „Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta.” (II.Timóteus 2:4)

 

Test és pénz: a két legfontosabb érték ezen a világon (3)

2018.08.17

| Menüpont: Keresztény életmód

nice-old-age2.jpgTapasztalataim szerint a napirendünk a legjobb barátunk az Úr és a házastársunk után. Derek Prince – a nagyformátumú keresztény tanító – több alkalommal is erősen hangsúlyozta, hogy a lustaság az egyik legjelentősebb bűn, mely a keresztény emberi sorsok megrontásáért felelős. Hogy a paráznaság, házasságtörés, hazugság, lopás, csalás, okkultizmus nagyhatású és messze kerülendő bűnök, azt már a legfiatalabb keresztények is félelemmel emlegetik. De hogy a lustaság is követi ezeket, arra csak igen kevesen gondolnak. És folytassuk tovább a sort a falánksággal, hiszen a cégéres érzéki bűnök elhagyása után sok keresztény az evésben találja meg a vigasztaló örömöt elgyötört lelke számára. Nem elég tehát a megtérésünk után elhagyni a legsúlyosabb bűnöket; a jellemünk uralkodó tendenciáit is folyamatos vizsgálat alatt kell tartanunk, ha olyan életmódot szeretnénk kialakítani, ami hosszútávon is működőképes Isten szolgálatában...

 

Test és pénz: a két legfontosabb érték ezen a világon (4)

2018.08.25

| Menüpont: Keresztény életmód

nice-old-age4.jpgtestedzés tehát – mint minden hívő ember napirendjének szerves része – több ok miatt is fontos, és bár a Biblia szerint kevés haszna van, hosszútávon mégsem elhanyagolható.

A környezetemben látott példák alapján arra a következtetésre jutottam, hogy aki fiatalon megengedi magának azt a luxust, hogy ezt a területet elhanyagolja, az idősebb korában megfizet érte. Egy jócskán elhízott, a korlátlan és mindig bőséges étkezések által tohonyaságba züllesztett testet ugyanis nagyon nehéz újra aktivitásra bírni. Pedig az élet minden területén szükségünk van aktivitásra: a szolgálatban, munkában, a ház körül feladatokban, gyermekeink mellett, stb. Ezen túl pedig azt se felejtsük el: ha a hívő életünkben megszokjuk, hogy mindig a testünk mondja meg, mit tehetünk és mit nem, és a testünknek engedelmeskedve rendszerint csak annyit csinálunk éppen, amihez őkelmének kedve van, akkor nem vagyunk és nem is leszünk nagy formátumú szellemi emberek...

 

Test és pénz: a két legfontosabb érték ezen a világon (5)

2018.09.15

| Menüpont: Keresztény életmód

nice-old-age6_jav.jpgA testedzés és igényes külső tehát a hívő emberek életében is igen fontos. Fontos a kívülvalók felé, hogy jó bizonyságok legyünk a hitetlen emberek szemében, és ezáltal megnyerhessünk Isten számára olyanokat is, akiknek a külsőségek az értékrendjük alapvető részét képezik. Fontos a saját szempontunkból is, hiszen határozottan alkalmas a testi természetünk megzabolázására, illetve fiatalságunk és vitalitásunk megőrzésére. És – amit még nem említettünk – igen fontos a házastársunk szempontjából is, aki csak és kizárólag tőlünk kaphatja meg azokat az áldásokat, amiket Isten egy másik ember testén keresztül akar megadni számunkra. Nagyon sokan elfelejtkeznek ez utóbbi terület alapvető fontosságáról, holott kifejezetten pusztító hatású a házasságainkra nézve a paráznaságot gyakran felváltó prüdéria. Meggyőződésem szerint a prüdéria démonain keresztül a sátán keresztények tömegeit fosztja meg a házasélet szexuális gyönyöreinek áldásaitól...

 

Test és pénz: a két legfontosabb érték ezen a világon (6)

2018.09.20

| Menüpont: Keresztény életmód

meme1.jpgÉs ahogy ígértem, írnék pár korteskedő szót a szellemi tevékenységekről is, hiszen valódi keresztény élet el sem képzelhető nélkülük. Ahogy egy kertésznek szüksége van a két kezére, azon kívül pedig szerszámokra is a sikeres munkához, úgy van egy kereszténynek szüksége a szellemére, azon kívül pedig szellemi tevékenységekre is, hogy a kertjét tisztán tarthassa az erőszakosan fel-feltörő gyomoktól, hogy ne egy elvadult és önkényes flóra vegye át a szíve fölötti uralmat, hanem hasznos és nemes növények pompája domináljon...

 

Test és pénz: a két legfontosabb érték ezen a világon (7)

2018.09.28

| Menüpont: Keresztény életmód

22_2.jpgAz imádkozás mellett egy hívő ember életében remélhetőleg adja magát a másik alapvető szellemi tevékenység, a rendszeres Biblia tanulmányozás. A Biblia a Könyvek Könyve, minden könyvek legtökéletesebbike. A könyvek királya, az összes könyv fölött álló legmagasabbrendű, legméltóságosabb, leghatalmasabb Könyv, amit a világon valaha megírtak. Sokan jönnek azzal, hogy ezt is csak emberek írták, ezért nem lehet Isten szava, ami persze nyilvánvaló ostobaság. Hiszen az a gigantikus sorsformáló erő, amely a soraiba bele van építve, láthatóan és kézzelfoghatóan nyilvánul meg azoknak az életében, akik hisznek benne, és képesek úgy olvasni a szavait, mint Isten beszédét. Akik azonban nem hisznek ebben, azok számára persze továbbra is rejtve maradnak a kincsei. A Bibliát tehát egy bezárt kincsesládához tudnám hasonlítani, melynek felnyitásához a hit kulcsára van szükségünk...