Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

Az archívum

Cikkek találhatók

Szenvedélyes elkötelezettség (1.részlet)

2018.06.23

| Menüpont: KULISSZÁK

Részlet készülő új regényemből..

7.jpg

 

RÓLAM

2018.06.23

 

Az utolsó interjú C.S.Lewissal

2018.06.23

| Menüpont: Írók világa

"Wirt: Lewis professzor, ha lenne egy fiatal barátja, aki keresztény témákról szeretne írni, mit tanácsolna neki, hogyan készüljön fel a feladatra?
Lewis: Azt mondanám, hogy ha valaki a kémiáról akar írni, kémiát tanul. Ugyanez igaz a kereszténységre is. De magáról a mesterségről szólva, nem tudom, hogyan adjak valakinek tanácsot az írással kapcsolatban, hiszen az tehetség és érdeklődés kérdése. Úgy hiszem, hogy azon ember válhat igazi íróvá, akit nagyon erősen megérint a dolog. Az írás olyan, mint a vágy, vagy a vakarózás, amikor viszketünk. Egy nagyon erős impulzus eredményeként jön létre, és ha ránk tör, akkor utat kell engednünk neki."

 

A legviccesebb írói ajánlások..

2018.06.27

| Menüpont: Írók világa

20180627_144158.jpg

 

A szakmai sikerhez vezető út alapjai (1)

2018.06.29

| Menüpont: Élettapasztalatok

maxresdefault.jpgMondhatom: a tanulás keserves dolog, legyen szó akár egy hétköznapi szakma elsajátításáról vagy az Isten tudományában való jártasság megszerzéséről. Nem véletlen tehát, hogy igazán nagytudású szakemberekből manapság egy sem lézeng a munkanélküliek piacán, az egyházban pedig ritkán találkozunk a Bibliát kiválóan ismerő és értő, kiművelt főkkel...

 

A SZAKMAI SIKERHEZ VEZETŐ ÚT ALAPJAI (2)

2018.06.30

| Menüpont: Élettapasztalatok

5.jpgTérjünk vissza a hétköznapi élet problémáihoz, melyek közül a legtöbb ember számára talán az anyagi felemelkedés és egzisztenciális jólét megteremtése  a legfontosabb. Sokakról elmondható, hogy ennek megvalósulása már önmagában elég lenne számukra a földi boldogsághoz, és nem is törekednének azután többre. Szerintem pont ez a kicsinyes hozzáállás az egyik oka annak, hogy a legtöbb keresztény anyagi területen nem találja az áldás helyét. Hiszen ha Isten megadná számukra az anyagi bővölködést, onnantól belemerülnének az élet gondtalan élvezetébe, és talán eszükbe sem jutna, hogy valamiféle hasznot is hajtsanak az Isten munkája számára...

 

A SZAKMAI SIKERHEZ VEZETŐ ÚT ALAPJAI (3)

2018.07.01

| Menüpont: Élettapasztalatok

4.jpgA jó végzettség és szakmai kiválóság megszerzéséhez tehát először is saját magunkat kell legyőznünk, ami – véleményem szerint – a legnehezebb dolog ezen a világon. Egy egyetemi abszolutóriumot szerzett, de soha le nem diplomázott gépészmérnök édesapával-, és egy egyetemre beiratkozott, de azt soha el nem kezdett műszaki rajzoló édesanyával a felmenőim között bizony kőkemény familiáris és generációs determinizmusokkal kellett megküzdenem a diplomám megszerzéséhez. Ez a harc közel huszonöt éven át tartott a megtérésem után, és tizenöt évembe telt csak odáig eljutnom, hogy egyáltalán elhiggyem magamról: képes vagyok elvégezni egy felsőfokú iskolát...

 

A SZAKMAI SIKERHEZ VEZETŐ ÚT ALAPJAI (4)

2018.07.03

| Menüpont: Élettapasztalatok

3.jpgMinden sikeres dolog alapja és kiindulópontja tehát az Istentől származó inspiráció. Nem lehet csupán jószándékkal telve elindulni egy általunk megálmodott úton azt várva, hogy a habókos vállalásainkat Isten majd - jó szolga módjára - megáldja. Ez nem így működik! Először Őt kell kérdezni, Őt kell első helyre tenni, és Őt is kell követni minden új dologban való elinduláskor. Azután pedig jéghideg fejjel, érzelemmentesen, józanul végiggondolva minden feltételt és körülményt, többször is megrágva, akár éveken át vizsgálva kell továbblépni arról a helyről, ahol éppen vagyunk...

 

A SZAKMAI SIKERHEZ VEZETŐ ÚT ALAPJAI (5)

2018.07.04

| Menüpont: Élettapasztalatok

feature_adhd_860_istock.jpgMinden fiatalnak azt tanácsolom tehát, hogy mielőtt házasodásra adnátok a fejeteket, végezzétek el az iskoláitokat. Persze nem kell mindenkinek szipi-szupi egyetemekre járnia, de bármilyen iskoláról vagy munkáról legyen is szó, ha már elkezdi az ember, hát érdemes rendesen csinálnia. Mert nincs is annál szánalmasabb, mint éveket áldozni az életünkből valami olyasmire, amiben azután még csak tisztességes jártasságot sem szerzünk, vagy ami által még csak egy lépcsővel sem sikerül feljebb jutnunk az életben. Amikor viszont odatesszük magunkat arra, hogy kiválóságként forgolódjunk a kortársaink között, így készek vagyunk minél több ismeret és tudás megszerezésére a szakmánkkal kapcsolatban, akkor nagy valószínűséggel szinte semmi másra nem lesz mellette időnk és energiánk...

 

A SZAKMAI SIKERHEZ VEZETŐ ÚT ALAPJAI (6)

2018.07.05

| Menüpont: Élettapasztalatok

1.jpgAz előzőekben áttekintettük, hogy milyen képességeket és készségeket kell magunkban kifejlesztenünk ahhoz – Isten segítségével – hogy legyen esélyünk egy sikeres szakmai pálya betöltésére, amely az anyagi felemelkedésnek talán a legbiztosabb módja jelenkori társadalmunkban. Persze nem állítom, hogy az egyetlen módja, hiszen Isten vezetése szerint más életpályák is léteznek. Vannak kiváló üzleti vénával megáldott emberek, akiknek a pénzcsinálás a vérükben van. Több ilyen embert is ismerek a gyülekezetünkben, akik képesek voltak becsületes úton nagy vagyonok megszerzésére, és nagy összegekkel támogatják Isten munkáját is. Sokan irigylik őket emiatt, én azonban nem tartozom az irigyeik közé...

 

A SZAKMAI SIKERHEZ VEZETŐ ÚT ALAPJAI (7)

2018.07.06

| Menüpont: Élettapasztalatok

2.jpgMivel kezdetben volt az Ige, ami Istennél volt, és Isten volt maga az Ige; minden Általa lett és Nála nélkül semmi sem lett ami lett, Benne volt az élet és az élet volt az emberek világossága, ezért a földi ember sorsa egyszerűen nem választható szét Isten beszédétől. (János 1:1-5Olyan lényekként lettünk megteremtve, akiknek a létezése kizárólag Isten Beszéde által definiálható. Nincs tehát Istenen kívül valódi létezésünk, ezért bármit is szeretnénk az életünkben működőképessé tenni, ahhoz vissza kell térnünk a dolgok teremtésben meghatározott lényegéhez. Minden látható, kézzelfogható dolog lényege a láthatatlan Igében van meghatározva a Teremtő Isten által, amit pedig a szabad akaratunkat felhasználva kiragadunk ebből a tökéletesen megszerkesztett rendszerből, azonnal alá lesz rendelve a romlásnak és pusztulásnak...

 

Szenvedélyes elkötelezettség (2.részlet)

2018.07.08

| Menüpont: KULISSZÁK

Részlet készülő új regényemből...

6.jpg

 

A SZAKMAI SIKERHEZ VEZETŐ ÚT ALAPJAI (8)

2018.07.11

| Menüpont: Élettapasztalatok

5.jpgA szaktudás megszerzése, a tanulás természetes szinten adhat egy irányt és belső tartást számunkra azokban az években is, amikor az anyagi áldásba jutás bibliai feltételeit már betöltjük ugyan, de még nem látjuk a hitünk megvalósulásának tárgyát. Hiszen ahogy a vetés és aratás közt is el kell teljen bizonyos idő, úgy a bőségbe jutásunk útjában felhalmozódott erőket is időbe kerül eltakarítanunk. Az eltakarításhoz pedig szükséges a szellemi harc, mert a sötét erők akkor sem fognak önként és dalolva odébbállni az életünkből, ha már átadtuk az életünket Jézus Krisztusnak. A démonoknak és magasabb rendű gonosz sátáni erőknek hatalommal kell parancsolni, különben addig rontják körülöttünk a levegőt, amíg csak tehetik...

 

Test és pénz: a két legfontosabb érték ezen a világon (1)

2018.08.02

| Menüpont: Keresztény életmód

nice-old-age.jpgTest- és pénzcentrikus kultúrában élünk. Az észbeli képességek, a jellembeli kiválóság, a hagyományos értékek szeretete és tisztelete a legtöbb ember számára felesleges és lenézett dolgok, amikre kár az értékes időt fecsérelni. Ezért azokat az embereket, akik az életükben ezekre helyezik a hangsúlyt, a társadalom többsége lesajnálja és megveti. Mi – keresztények – tehát ebben a világban már ezen az alapon is eleve szánakozásra vagyunk ítélve. Persze ettől mi még nyugodtan alszunk éjjelente, ahogy a frappáns angol mondás is tartja: „Láttál már oroszlánt, aki rosszul alszik a birkák véleménye miatt?”. Ugyanakkor azt is be kell látnunk, hogy a mi szolgálatunk és elhívásunk azok felé a tömegek felé is szól, akik számára a szép test és sok pénz az egyedül követendő értékek ezen a világon...

 

Test és pénz: a két legfontosabb érték ezen a világon (2)

2018.08.08

| Menüpont: Keresztény életmód

nice-old-age3.jpg

Szeretem ezt a bibliai verset, és teljes mértékben azonosulok vele: „Mert, míg a test edzése kevés haszonnal jár, az istenfélelem mindenben hasznos, hiszen egyaránt tartalmazza a mostani és az eljövendő élet ígéretét is.” (I.Timóteus 4:8; új fordítás). Mélységesen elhibázottnak tartom azonban azt a hozzáállást, mellyel némelyek ennek a bibliai igazságnak a hangoztatása által igyekeznek felmentést találni saját lusta életmódjukra. Hiszen Pál apostol későbbi szavaiból  világosan kiderül, hogy ami a keresztény életmódot illeti, nagy hangsúlyt kell helyeznünk a fegyelmezettségre: „Egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba; hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta.” (II.Timóteus 2:4)

 

Az univerzum túlsó oldalán (1.részlet)

2018.08.09

| Menüpont: KULISSZÁK

Részlet készülő új regényemből...

4.jpg

 

Test és pénz: a két legfontosabb érték ezen a világon (3)

2018.08.17

| Menüpont: Keresztény életmód

nice-old-age2.jpgTapasztalataim szerint a napirendünk a legjobb barátunk az Úr és a házastársunk után. Derek Prince – a nagyformátumú keresztény tanító – több alkalommal is erősen hangsúlyozta, hogy a lustaság az egyik legjelentősebb bűn, mely a keresztény emberi sorsok megrontásáért felelős. Hogy a paráznaság, házasságtörés, hazugság, lopás, csalás, okkultizmus nagyhatású és messze kerülendő bűnök, azt már a legfiatalabb keresztények is félelemmel emlegetik. De hogy a lustaság is követi ezeket, arra csak igen kevesen gondolnak. És folytassuk tovább a sort a falánksággal, hiszen a cégéres érzéki bűnök elhagyása után sok keresztény az evésben találja meg a vigasztaló örömöt elgyötört lelke számára. Nem elég tehát a megtérésünk után elhagyni a legsúlyosabb bűnöket; a jellemünk uralkodó tendenciáit is folyamatos vizsgálat alatt kell tartanunk, ha olyan életmódot szeretnénk kialakítani, ami hosszútávon is működőképes Isten szolgálatában...

 

Test és pénz: a két legfontosabb érték ezen a világon (4)

2018.08.25

| Menüpont: Keresztény életmód

nice-old-age4.jpgtestedzés tehát – mint minden hívő ember napirendjének szerves része – több ok miatt is fontos, és bár a Biblia szerint kevés haszna van, hosszútávon mégsem elhanyagolható.

A környezetemben látott példák alapján arra a következtetésre jutottam, hogy aki fiatalon megengedi magának azt a luxust, hogy ezt a területet elhanyagolja, az idősebb korában megfizet érte. Egy jócskán elhízott, a korlátlan és mindig bőséges étkezések által tohonyaságba züllesztett testet ugyanis nagyon nehéz újra aktivitásra bírni. Pedig az élet minden területén szükségünk van aktivitásra: a szolgálatban, munkában, a ház körül feladatokban, gyermekeink mellett, stb. Ezen túl pedig azt se felejtsük el: ha a hívő életünkben megszokjuk, hogy mindig a testünk mondja meg, mit tehetünk és mit nem, és a testünknek engedelmeskedve rendszerint csak annyit csinálunk éppen, amihez őkelmének kedve van, akkor nem vagyunk és nem is leszünk nagy formátumú szellemi emberek...

 

Az önbizalom mint új szépségideál

2018.09.06

| Menüpont: Női sorok

too-sexy.jpegA napokban néztem meg az I feel pretty (magyarul: Túl szexi lány) című filmet, és bár egy nagyon laza, habkönnyű vígjátéknak szánták a készítői – némi társadalmi mondanivalóval fűszerezve – engem mégis mélyen elgondolkodtatott. Adva van egy kifejezetten csinos és édes, bár valóban nem a magazinok és divatházak által ránkerőltetett szépségideál-típusú lány, aki egyáltalán nincs megelégedve a saját külsejével. Azzal a tudattal éli az életét, hogy ha gyönyörű testtel lenne megáldva, megnyílnának előtte a boldogság kapui. Aztán egyszer egy spinning edzésen a szokásos ügyetlenkedése közben beesik a bringa alá és jól beveri a fejét. Ennek hatására elkezdi magát gyönyörűnek és tökéletes testűnek látni – bár a környezete szemében továbbra is pont ugyanúgy néz ki, mint addig – és ezzel a tudattal felvértezve immár meghódítja a világot. Ennek kapcsán sokat gondolkodtam azon, hogy valóban csak az önbizalomhiány-e az oka annak, hogy férfiak és nők tömegei képtelenek eljutni az életükben a szárnyalásig?

 

Test és pénz: a két legfontosabb érték ezen a világon (5)

2018.09.15

| Menüpont: Keresztény életmód

nice-old-age6_jav.jpgA testedzés és igényes külső tehát a hívő emberek életében is igen fontos. Fontos a kívülvalók felé, hogy jó bizonyságok legyünk a hitetlen emberek szemében, és ezáltal megnyerhessünk Isten számára olyanokat is, akiknek a külsőségek az értékrendjük alapvető részét képezik. Fontos a saját szempontunkból is, hiszen határozottan alkalmas a testi természetünk megzabolázására, illetve fiatalságunk és vitalitásunk megőrzésére. És – amit még nem említettünk – igen fontos a házastársunk szempontjából is, aki csak és kizárólag tőlünk kaphatja meg azokat az áldásokat, amiket Isten egy másik ember testén keresztül akar megadni számunkra. Nagyon sokan elfelejtkeznek ez utóbbi terület alapvető fontosságáról, holott kifejezetten pusztító hatású a házasságainkra nézve a paráznaságot gyakran felváltó prüdéria. Meggyőződésem szerint a prüdéria démonain keresztül a sátán keresztények tömegeit fosztja meg a házasélet szexuális gyönyöreinek áldásaitól...

 

Mappák találhatók

Mappák nem találhatók